TOCZEK - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

TOCZEK

Rody
Rodzeństwo Józef i Regina Toczek założyli w Koniówce dwie linie swojego rodu z Witowa. Gdy jedyna spadkobierczynii linii Józefa, Katarzyna wychodząc za mąż siłą rzeczy przekazała pałeczkę rodzinie Lejów, Regina i jej potomstwo doliczyło się w sumie czterech pokoleń. Historia Toczków z Koniówki zaczyna się około połowy XIX wieku.
Charakterystyka rodu
Wcześniej, oprócz Witowa, gdzie można było doliczyć się największej ilości przedstawicieli tego nazwiska, Toczków można było spotkać we Wróblówce, Czarnym Dunajcu, Dzianiszu oraz nieco dalej, w Skawinie i Zawoi.
Mimo braku własnych gruntów, które potomkowie Józefa i Reginy przejęli dopiero po zawarciu związków małżeńskich w Koniówce, przedstawiciele rodu bardzo szybko znaleźli uznanie jako dobrzy pracownicy na roli. Pełna asymilacja ze społeczeństwem gromady nastąpiła jednak dopiero na początku XX wieku, kiedy Władysław wstąpił w szeregi nowo-zawiązującej się jednostki straży pożarnej.
Na nieszczęście linii koniowiańskiej Toczków, Władysław i jego starszy brat Józef mogli poszczycić się w większości żeńskim potomstwem, a jedyny męski spadkobierca po Władysławie poznał wybrankę w nieodległym Cichem, gdzie się osiedlił porzucając Koniówkę na zawsze. Nazwisko Toczek przestało egzystować w księgach parafialnych Koniówki, a jedyny ślad to przydomek Tocek, który odziedziczył odłam rodziny Molów. Niestety, ci także opuścili Koniówkę.

Bogusław Zięba, Koniówka 12.04.2015
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego