CHODNIKI, DROGA, KANALIZACJA - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

CHODNIKI, DROGA, KANALIZACJA

Aktualizacje > 2009-2010
W lecie 2010 rozpoczęte zostały prace nad rozszerzaniem sieci kanalizacyjnej w Koniówce, regulacją rowów wzdłuż głównej drogi i budowa chodników przydrożnych zwiększających bezpieczeństwo przechodniów. Jeszcze zanim spadł pierwszy śnieg przyłączono szereg domów do kanalizacji oraz położono chodnik przed remizą OSP, starą szkołą i dzwonnicą.

Rozbudowa
Chochołów i Witów mają wodociągi, kanalizację i chodniki już od kilkunastu lat. Teraz i my doczekaliśmy się pierwszych kroków w tym kierunku. Ale cofnijmy się kilka lat wstecz.
W roku 2001 Koniówka na wniosek sołtysa Jana Sroki została ujęta do planu zabudowy i zagospodarowania terenu, co rok później nabrało mocy urzędowej i w rezultacie doprowadziło do wydania przez wójta gminy Czarny Dunajec, Józefa Babicza decyzji o budowie sieci kanalizacyjnej. W tym samym roku ruszyły pierwsze prace i bardzo szybko, bo w sierpniu podłączone zostały pierwsze domy do głównej sieci kanalizacyjnej.
Aktualnie, po ośmiu latach (dość długa przerwa) doczekaliśmy się dalszych prac nad rozszerzaniem sieci kanalizacyjnej z równoczesnym rozpoczęciem wykładania chodników wzdłuż głównej drogi. Prace rozpoczęto od strony Chochołowa przyłączając kolejne domy do sieci kanalizacyjnej tak, by zaraz potem można było przygotowywać teren pod chodniki.
We wrześniu powstał odcinek po prawej stronie biegnący od mostu do remizy OSP i po przeciwległej przed dzwonnicą. W październiku kontynuowano prace po prawej aż po granice administracyjne Koniówki i po lewej do przystanku autobusowego. W planie jest jeszcze rozbudowa chodników w stronę Podczerwonego, ale dopiero w przyszłym roku, gdyż zima prawdopodobnie przerwie te prace na pewien okres. Z uwagi na to, iż nasze dzieci uczęszczają do szkoły w Podczerwonem i spacerują codziennie od jednego do dwóch kilometrów wzdłuż coraz bardziej ruchliwego szlaku komunikacyjnego między Czarnym Dunajcem a Zakopanem, jest to jedno z ważniejszych przedsięwzięć dotyczących ich bezpieczeństwa na drodze.
Równocześnie z pracami kanalizacyjnymi i rozbudową chodników pogłębione zostały rowy odpływowe, których kanały odprowadzać będą wodę źródlaną i deszczową ujściem za remizą strażacką.

Zofia Zięba, Koniówka 05.12.2010
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego