DROGA, CHODNIKI, KANALIZACJA, WYSTAWA - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

DROGA, CHODNIKI, KANALIZACJA, WYSTAWA

Aktualizacje > 2011-2012
Senna jeszcze pod koniec zimy wioska, w marcu zaczęła tętnić życiem, a prace pielęgnacyjne i remontowe nabierać rozpędu. Szczególną uwagę zwrócono na kontynuację rozpoczętych robót w lecie i jesieni poprzedniego roku. Dzwonnica doczekała się ogrodzenia, mieszkańcy dalszego odcinka chodnika, nowej wiaty na przystanku autobusowym i nowego asfaltu.

Wiosna 2011
Szczególną uwagę zwrócono na kontynuację rozpoczętych robót w lecie i jesieni poprzedniego roku. Dzwonnica doczekała się ogrodzenia, mieszkańcy dalszego odcinka chodnika, nowej wiaty na przystanku autobusowym i nowego asfaltu. Wydana została kolejna książka pióra jednego z nas.
24 marca 2011 nowa dzwonnica otrzymała ogrodzenie z siatki oraz bramę wjazdową ustawioną po jednej ze stron. Dzięki temu teren wokół naszego zabytku wydaje się bardziej wypielęgnowany i świadczy o gospodarzach, czyli wszystkich mieszkańcach Koniówki. Kilka dni później, 28 marca, ruszyły roboty brukarskie, dzięki którym powstał chodnik wzdłuż głównej drogi na odcinku dzwonnica-most. 8 i 9 kwietnia nawieziona została świeża ziemia na teren przylegający do szkoły, którą następnie wyrównano i ostatecznie obsiano trawą.

Przystanek
Chylący się ku ziemi stary przystanek autobusowy zbudowany jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia został zamieniony w przeciągu kilku krótkich dni przez firmę budowlaną Krzysztofa Sroki na zlecenie Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu na nowy, który został oddany do użytku 10 czerwca 2011. Jest to wiata wykonana z drzewa nawiązująca wyglądem do poprzedniej, ustawiona w tym samym miejscu na solidnym, betonowym podłożu i okryta gontopodobną blachą. Wewnątrz znajduje się tablica przeznaczona na ogłoszenia i bieżące sprawy dotyczące życia i mieszkańców wioski. 7 i 8 lipca 2011 położono nowy asfalt na drodze głównej przecinającej naszą wioskę.

Wystawa
Na 21 maja 2011 komendant straży wyznaczył zebranie wszystkich strażaków, na którym każdemu z osobna wykonano zdjęcia potrzebne do sporządzenia gazetki nawiązującej do historii OSP w Koniówce. Zdjęcia te miały uzupełnić galerię historycznych członków naszej straży pożarnej.
Historia przedstawiona została w obrazach na pięciu tablicach, które wkrótce zajmą honorowe miejsce w pomieszczeniach remizy strażackiej. Ujęte zostały początki ruchu pożarniczego w Koniówce i jego prekursorzy, którzy z pewnością wówczas nie myśleli o rozmiarach, jakie organizacja osiągnie w ciągu jednego wieku oraz wspomniani wyżej strażacy udzielający się dzisiaj w organizacji.
W tym miejscu dziękuję wszystkim mieszkańcom Koniówki, którzy zechcieli przeszperać swoje archiwa domowe w poszukiwanu starych zdjęć i pamiątek związanych z rozwojem Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniówce. Dzięki temu powstała wspaniała praca upamiętniająca ludzi, którzy żyli przed nami i którzy przyczynili się do rozwoju naszej wioski i straży pożarnej.
Kolejną ciekawostką jest mapa-zdjęcie Koniówki ujęta z „lotu ptaka”, którą zdecydowano się nabyć i która również ozdobi jedną ze ścian remizy. Jest to widok od strony granicy obejmujący swym zasięgiem także część Podczerwonego i Chochołowa.

Bogusław Zięba, Koniówka 26.07.2011
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego