PRO MEMORIA - STYL I GRAMATYKA PISOWNI XIX WIEKU - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

PRO MEMORIA - STYL I GRAMATYKA PISOWNI XIX WIEKU

Aktualizacje > 2009-2010
Ksiądz Adalbert (Wojciech) Chlebek służył jako proboszcz w Chochołowie w latach pięćdziesiątych XIX stulecia. Okres jego duszpasterstwa w parafii wiąże się z rozpoczęciem budowy nowego kościoła, który stoi po dzień dzisiejszy. Ksiądz Chlebek zmarł 28 sierpnia 1862 roku, a relację z jego ostatniej drogi zatytułowaną „Pro memoria” uwiecznił w księdze zgonów Koniówki jego wikariusz Ks. Ignacy Malina.
Ks. Ignacy Malina o pogrzebie proboszcza
Ks. Wojciech Chlebek zaktórego rozpoczął się murować Kośćiół nowy, októrego pilnie się krzątał, i robotników doglądał, iako pierwszy Pleban Chochołowski podługiej chorobie przeniósł się dowieczność po zaopatrzeniu się Przenajświętszymi Sakramentami wprzód. Dnia więc 28. Augusta wieczorem około 8 godziny iak najpiękniej i najspokojniej zasnął na wieki w Panu. W przytomnośći swego Ks. Wikarego zktórem iaknajspokojniej iak prawdziwy brat zbratem żyli 13. lat. Także był przytomnym Wiel. Ks. Wojciech Blaśieński Proboszcz z Siedziny, a Fundator naszego Kośćioła. Był także Pan Majster od Kościoła t.i. P. Wiadrowski z Krakowa, iakoteż i gospodyni z Wikaryiki Ks. Ignacego Maliny – i kilka godnych Parafian. Eksportowany był do Kośćioła wniedzielę po nieszporach t.i. dnia 31. Augusta 862 – przez W. Ks. Dziekana Bogdalika z Czarnego-Dunajca, exortę przed Plebanią powiedział Ks. Cholewiński Wikary z Czarno-Dunajca, asystowali W. Ks. Wojciech Blaśieński Proboszcz z Sidziny a Fundator Chochołowskiego Kościoła – Ks. Jan Bartoszek Wikary z Czarnego-Dunajca, i miejscowy Ks. Wikary idest(?) Ignacy Malina. Dnia następnego t.i. 1. Septembra 1862 odbył się pogrzeb naktórym bez płatnie byli wszysci Kapłani z całego Dekanatu – prócz Dekanalnych był W. Ks. Kanonik, Profesor Teologii, Dziedzic Dóbr Czarnodunajeckich Jozef Wilczek a Kuzin Nieboszczyka – W. Ks. Wojctech Blaśieński z Siedziny Proboszcz – W. Ks. Jaśieński z Krakowa Mansionarz od Pańy Maryi, i R Kleryków Tarnowskich – Ciwilnych dużo było znacznych iako to: Pan Naczelnik z Nowegotargu, P. Kapitan Hauer z Dzianisz Dziedzic, i kilku powiatowych Panów Urzędników których Nazwiska pisającego niewiele obchodziły – apospólstwo było tak liczne iż Kościół niemógł ich pomięśćić, dotego gawiedź iaknajpiękniejsza służyła – przy wyprowadzeniu Ciała z Kościoła exortę powiedział Ks. Pleban Solarczyk z Zakopanego, a na Cmentarzu Ks. Żrelski Pleban z Harklowy – a Exortował ks. Wilczek Kanonik Tarnowski, a Profesor Krakowski.
W. Ks. Wojciech Chlebek był także Plenipotentem Dóbr Dunajeckich.

Bogusław Zięba, Koniówka 28.07.2010
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego