NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODCZERWONEM

Aktualizacje > 2019-2020
Przed I wojną światową dzieci z Koniówki uczęszczały po nauki do szkoły w Chochołowie. W latach międzywojennych już w nowo zbudowanej szkole w Koniówce. Po II wojnie światowej władze, ze względu na małą liczbę mieszkańców i dzieci w wieku szkolnym, zadecydowały, że szkoła w Koniówce zostanie filią większej w Podczerwonem.

Szkoła w Koniówce filią szkoły w Podczerwonem
Od tego czasu, dzieci klas młodszych pobierały naukę w Koniówce, starsze uczęszczały na zajęcia do Podczerwonego. I tak do połowy lat osiemdziesiątych, kiedy zrezygnowano z dawania nauki w Koniówce i przejęto dzieci klas młodszych do Podczerwonego. Nowy budynek szkoły podstawowej w Podczerwonem mógł pomieścić dzieci z Podczerwonego i Koniówki. Nie było więc sensu utrzymywania dwóch budynków.
To już wiemy. Wiemy też, że do tej pory szkoła nie miała swojego duchowego opiekuna, który miałby prowadzić młodzież prezentującą się w jego imieniu na zewnątrz. Było kilka pomysłów na patrona, jednak najbardziej trafnym i ostatecznym okazał się Wojciech Leja - urodzony i wyrosły w Podczerwonem późniejszy Brat Witalis, pierwszy pomocnik św. Brata Alberta.
Nadanie imienia szkole w Podczerwonem odbyło się 20 listopada 2019 roku, a święto szkoły miało od tego momentu przypadać na 13 listopada - dzień urodzin Brata Witalisa. Program uroczystości przewidywał mszę świętą z poświęceniem sztandaru w kościele Matki Bożej Bolesnej w Podczerwonem, uroczystości w szkole, nadanie imienia szkole i przekazanie sztandaru, program artystyczny i poczęstunek.
Jednym z zaproszonych gości był prezydent RP Andrzej Duda. Niestety, ze względu na ważne sprawy państwowe nie mógł zawitać na uroczystości, jednak przekazał szkole prezent - flagę Polski i okolicznościowy list skierowany do Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów wraz z Rodzicami. W liście prosi, by flagę eksponować z dumą i radością - jako manifestację oddania Polsce i wyraz naszej tożsamości. Prezydent pisał: “Niech ideały i wartości, które uosabiał Patron Szkoły, Brat Witalis, będą dla Państwa wzorem postępowania i zachętą do pracy nad sobą oraz do służby wspólnemu dobru”.

Kim był Brat Witalis
“Brat Witalis - Wojciech Leja urodził się 13 listopada 1870 r. jako dziesiąte dziecko Andrzeja i Anny z Bielańskich. Mając 18 lat, udał się do Krakowa w poszukiwaniu zarobku. W dużym mieście, nie mając gdzie zanocować, trafił do Ogrzewalni, którą opiekował się Brat Albert. Tutaj młody góral zobaczył ogrom nędzy i ciężar pracy, jaki na swoje barki wziął Święty Brat Albert. Wojciech stanął z nim do współpracy, przywdział szary habit i przybrał imię zakonne - Brat Witalis. Został jednym z pierwszych i najwierniejszych towarzyszy Brata Alberta i perłą zgromadzenia.
Brat Witalis służył poświęceniem ubogim w Ogrzewalni, a potem w Przytuliskach. Dla utrzymania bezdomnych tkał sukno i wyrabiał koce. Mając 23 lata został mianowany przez Brata Alberta Magistrem nowicjuszy. 16 stycznia 1893 r. przeprowadził się wraz ze współbraćmi do Domu Albertynów przy ul. Krakowskiej 43. Tam w kaplicy umieścił wyrzeźbioną przez siebie figurkę Dzieciątka Jezus. Odtąd figurka ta jest czczona przez wszystkich Braci Albertynów. W jesieni zaczyna chorować na płuca i Święty Brat Albert wysyła go celem poprawy zdrowia do pustelni w Monastyrku w pobliżu Rawy Ruskiej. Z kolei jesienią 1896 r. uczestniczy wraz z Bratem Albertem i hrabią Władysławem Zamoyskim w ustalaniu miejsca pod budowę pustelni na Kalatówkach, następnie razem ze współbraćmi pracuje przy jej budowie. Pozostaje w Zakopanem at do przedwczesnej śmierci spowodowanej gruźlicą płuc 21 grudnia 1901 r. Spoczywa na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem”.

Zofia Zięba, Koniówka 30.11.2019

Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego