ODPUST W CHOCHOŁOWIE - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

ODPUST W CHOCHOŁOWIE

Aktualizacje > 2017-2018
W niedzielę 19 sierpnia na sume idom piyknie wyzdajani baby, dziywcynta, chłopy i kawalerowie (tyk łostastnik jakoby kapecke mniyj - nie wiym cy portek bukowyk ni majom, cy powymierali?). No dyć to przecie łodpust ku czci patrona nasyj parafii Jacka, z łacińska ponoć Hiacyntus.
Idziemy
Mnie hiacyntus siy kojarzy z kwiotkiem co to piyknie kwitnie na wiesne, wtej co to syćka majom zimy dość i jojcom: kaz ta wiesna, a i Karolina nasa posadziła hiacynata na grobie pradziadka Maćka. Ale wracom do tego łodpustu… W sobote baby ryktujom łodziynie, coby w niedziele się paradnie pokozać, no i przy łokazji swojego „starego” wywlyc z chałpy - tyz mu trza kosule wyprasować, no z portkami będzie problem, bo się chłopisko jakosi zaokraglyło. Trza nawarzyć, sałotke zrobić, jakego moskola zakryncić, bo goście zawitają…

Świycidełka, cy łodpust
Tak się zastanowiom, ło co w tyk łodpustak chodzi. Cy moze ło to, coby jedna przed drugom pokozać te nowocesne, stylizowane kiecki, a moze ło to chodzi coby kramy z wseliniejakimi, zreśtą chińskimi cudyńkami odwiedzyć i cosi tam wykupcyć. To ino dzieciska majom radochę, balonicki, wiatrocki, pukowki, korolicki to syćko kolorowe i woło: kup mnie. Tak se myślym, ze dlo mnie tyn łodpust to nie ino paradne łodziynie, te kramy kolorowe ale jakieś emocje, przezywanie, intyncje, powrót do tradycji. No a jak jesce z dzywcyntami łobroz niesym to chet mi jakosik ciepło koło serca się robi.
Myslym ze to tyz tako modlitwa, zawse w jakiejsik intyncji. Modlym się o zdrowie, spokój w rodzinie i w tym narodzie co nim wiecnie jakiejsik wiatry sarpiom to na prawo to na lewo. A jo sie pytom, kaz my prości momy się podzioć? No to zostało nom trochę tyj tradycji na łodpuscie, msza w kościele, procesja na łokoło niego i my z tym feretronem. Nie piyrsyj młodości ale jesce sie nom kce, niek inni godajom, śmiejom sie to nasa intyncjo, naso modlitwa. Jak inno chynci bedom, dozyjemy do przysłego roku, to tyz poniesiemy jakom figurke (nawet jak be ciynzkawo tyz domy rade). Może uzyskomy jakie łodpuscynie grzychów, no dyć to łodpust, a moze ło to w tym chodzi?

Monika Czapla, Koniówka 24.08.2018
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego