BRYJA - Koniówka

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

BRYJA

Rody
W styczniu 2013 rozpocząłem prezentację rodów koniowiańskich. Pierwszym był mało znany ród Szwaców, który między innymi mógł się poszczycić pierwszym stulatkiem w Koniówce. Teraz pragnę przedstawić kolejny ród, którego przedstawiciele odbili tutaj swoje ślady. Zapraszam do zapoznania się z drzewem genealogicznym rodu Bryja, którego jedna z przedstawicielek miała wkład w tworzeniu znanej do dziś linii Pawłów.

Charakterystyka rodu
Bryja oraz pochodne tego nazwiska są od dawna popularne na Podhalu i przewijają się przez rejestry parafialne różnych miejscowości.
Księgi Parafialne w Chochołowie, w odniesieniu do Koniówki rejestrują pierwszego przedstawiciela tego nazwiska wymieniając zmarłego w 1836 roku niejakiego Wojciecha Bryję, który urodził się około roku 1771 z ojca (również) Wojciecha i Agnieszki.
Niestety, podobnie jak w przypadku rodu Szwac, kobiety wykazały się większą siłą przetrwania i nawet jeden z ostatnich męskich przedstawicieli rodu, Jan Bryja, który usilnie „zabiegał” o potomstwo (miał 11 dzieci) nigdy nie został dziadkiem. Najprawdopodobniej to niepowodzenie spowodowane było zarazą, która panowała w Koniówce w okresie, gdy Jan szczęśliwie zakładał i prowadził rodzinę.
Na przestrzeni około 160 lat Księgi Parafialne w Chochołowie zarejestrowały pięć pokoleń rodu, którego ostatnia przedstawicielka zmarła w Koniówce w 1929 roku. Nazwisko w zasadzie wymarło śmiercią naturalną w Koniówce, gdyż rejestry nie odnotowały żadnego męskiego przedstawiciela udającego się do innej miejscowości, jedynie Marianna Bryja urodzona w 1845 roku przeniosła się do męża do Podczerwonego. Pozostałe kobiety znalazły swoje miejsce w rodzinach Leja, Szwac i Sęk, a jedna z nich, wraz z mężem otworzyła linię rodową Pawłów.
Zajęcia rodu Bryjów także trudno się domyślić i można jedynie domniemać, skąd przybył pierwszy przedstawiciel. Jedyny ślad prowadzący do rodzinnej specjalizacji to przydomek Macieja Bryi, który odsprzedał swój dobytek Wdowiokom. Nazywano go Sewcyk, co pozwala przypuszczać, że ród zajmował się szyciem obuwia (kierpcy?). Bryjowie aktywni byli w tym czasie w Gronkowie, Morawczynie, Waksmundzie, ale także w Orawce i Czarnym Dunajcu. Ze względu na odległości, najbardziej prawdopodobnym miejscem pochodzenia są miejscowości wymienione jako ostatnie.
Mimo, że stara linia rodu Bryja wygasła na początku XX wieku, koniec tegoż i początek XXI przywiódł innego przedstawiciela o tym nazwisku, który osiadł i założył rodzinę w Koniówce.

Bogusław Zięba, Koniówka 15.02.2013
Kontakt:
abeiz@gmx.net
©
koniowka.info
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego